خانه/انجمن ها/شبکه های کامپیوتری/کابل CAT7 و عدم نمایش 1Gbps