خانه/انجمن ها/زبانهای برنامه نویسی/سوال در خصوص در اختیار طراح گذاشتن دامین و هاست